ผลงาน

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อถอน ซุ้มประตู 1 คอนโดมิเนี่ยม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อถอน ม.บูรพา (บางแสน)

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อถอน โรงเรียนวัดสังข์ฆราชา (ลาดกระบัง)

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อถอนกรมยุทบริการส่วนทหาร

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อถอน เทสแฟร์ ไบหยกประตูน้ำ

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อตึก12ชั้น

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อตึก10ชั้น

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อตึก12ชั้น

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อตึก10ชั้น

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อตึก12ชั้น

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อตึก10ชั้น

ทุบตึก-รื้อถอน

รื้อตึก12ชั้น

ทุบตึก-รื้อถอน